Foto Theaterkoor Voice Box

Dit is Voice Box

Voice Box is een theaterkoor uit Amersfoort dat alles nét even anders doet. Gebruikmakend van de ruimte waarin we optreden staan we nooit lang op dezelfde plek en kom je als koorlid opeens terecht in een container, op een balkon, op de kansel, om het publiek heen en tussen het publiek door. Onze zang combineren wij vaak met een of meerdere vormen van kunst en theater: dans, drama, vertelkunst, film, schilderkunst, etc.

Voice Box heeft ongeveer 70 enthousiaste leden die verdeeld zijn in sopranen, alten, tenoren en bassen. Jaarlijks werken we aan een grote voorstelling voor publiek en daarnaast doen we ook mee aan de Dag van de Amateurkunst, geven we 2 jaarlijks een benefietconcert en doen we eens per 5 jaar mee aan het Grote Koppel Concert.

 

Hoe komt de voorstelling tot stand?


Eerste aanzet

Voor elke voorstelling vormt een groep enthousiaste koorleden zich tot de Theatergroep (TG). Koorleden die zin hebben om de nieuwe voorstelling creatief en organisatorisch neer te zetten, melden zich hiervoor aan. De TG krijgt alle vrijheid en ondersteuning van het hele koor. Zij starten met een brainstorm in overleg met de dirigent (die eindverantwoordelijk blijft voor de muziekkeuze).
Al anderhalf jaar voor de daadwerkelijke voorstelling start de TG met het bepalen van het thema van de voorstelling en gaat op zoek naar een passende locatie.

Tijdens een brainstorm met het koor komen de eerste ideeën tot stand; geïnspireerd door het gekozen thema. Ook brengen koorleden suggesties in voor muziekstukken. De dirigent is eindverantwoordelijk voor welke muziek in de voorstelling terecht komt. 

 
Van idee naar uitvoering

Dirigent

Als thema en locatie bepaald zijn, begint het inkleuren van de voorstelling. De dirigent selecteert de muziekstukken in samenwerking met de TG en repeteert deze met het koor. Idealiter zijn ongeveer twee maanden voor de daadwerkelijke voorstelling alle muziekstukken zodanig met het koor gerepeteerd dat wij deze uit het hoofd kunnen zingen.
De dirigent wordt bij het instuderen geassisteerd door een repetitor.

Regisseur

Naast de muziek speelt ook theater een belangrijke rol in onze voorstelling; we zijn immers een Theaterkoor. De TG zoekt samen met het bestuur een passende regisseur die ons koor helpt bij dit creatieve proces. De regisseur verzorgt in aanloop naar de voorstelling regelmatig een theaterrepetitie, waarin wij met de theateraspecten aan de slag gaan.

Dirigent, regisseur en TG werken nauw samen om tot een verrassende, sfeervolle Voice Box voorstelling te komen.

De Theatergroep

De TG heeft de rol van producent. De leden van de TG bewaken het creatieve proces, inspireren en overleggen met dirigent en regisseur en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het geheel. Zij kunnen hierbij hulp vragen van de koorleden.

Daarbij zorgen zij voor de communicatie met het koor, zodat iedereen aangesloten en betrokken blijft bij het proces. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met het bestuur.

PR en Kaartverkoop

Ook voor de PR en de kaartverkoop zijn specifieke leden van het koor verantwoordelijk.
De PR zorgt voor een mooie poster, een programmaboekje, publiciteit in kranten en huis-aan-huis bladen en flyers. De coördinator kaartverkoop houdt het koor op de hoogte van de verkoopcijfers en geeft tips hoe we de verkoop kunnen stimuleren. Uiteindelijk zet het hele koor haar netwerk in om tot een uitverkochte voorstelling te komen.

De voorstelling

De dag van de voorstelling is het hoogtepunt. We starten 's ochtends bijtijds met inzingen, een technische doorloop, make-up en veel plezier. Rond 15.00 uur is de middagvoorstelling. Als het publiek weer naar huis is, eten we met elkaar en met alle vrijwilligers een warme maaltijd en maken we ons klaar voor de avondvoorstelling.

Rond 20.00 uur staan wij voor de tweede en laatste keer met hernieuwde concentratie op het podium en geven alles wat we te bieden hebben aan zang, theater en positieve energie. Aansluitend een drankje met ons publiek en natuurlijk met elkaar alles weer opruimen, zodat de locatie de volgende dag zijn gewone functie (van kerk, zwembad, school, kano-vereniging, boerderij, etc.) weer kan oppakken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kijk hier voor meer informatie over hoe wij deze verordening ingevuld hebben..